rodina > Zprávy > Novinky společnosti

Školení ladění plynového chromatografu

2021-08-26

Plynový chromatograf je běžné zařízení používané při testování zbytkového rozpouštědla. hmotnostní spektrometrie plynová chromatografie, identifikuje přesné složení vzorku. Během tohoto procesu je vzorek vstřikován do plynového chromatografu, aby se vzorek odpařil a oddělily se různé složky, aby se zkontrolovaly detekce zbytků rozpouštědla. Školíme naše lidi, aby zařízení používali k testování. Všechny naše produkty včetněPouzdro s plochým dnem, 100% recyklovatelný obalakompostovatelné obalypřed odesláním musíte provést tento test zbytků rozpouštědla.