rodina > Zprávy > Novinky z oboru

Řešení proti pomačkání vakuového sáčku

2021-06-22

1. Vyměňte kvalifikovanou fólii vvakuový sáček.
2. Nastavte polohu fólie tak, aby se během přepravy neprohýbala.
3. Upravte množství naneseného lepidla a naneste lepidlo rovnoměrně.
4. Upravte parametry procesu tak, aby lepidlo zcela zaschlo a snížilo se zbytkové množství rozpouštědla.
5. Kompozitní film by měl být před převinutím zcela ochlazen.
6. Upravte tlak směsi.
7. Upravte napětí odvíjení a převíjení tak, aby napětí každé části odpovídalo sobě.
8. Upravte rovnoběžnost každého vodícího válečku.

9. Očistěte povrch každého vodícího válečku a vyměňte poškozený vodicí váleček, aby byl povrch vodícího válečku rovný, hladký a čistý.

Vacuum Pouch