rodina > Zprávy > Novinky z oboru

Metoda odsávání vzduchu vakuovým sáčkem

2021-06-21

Vyčerpejte vzduch vvakuový sáčekco nejvíce, aby se vytvořil prostor podobný vakuu, který může uchovávat potraviny déle a lépe.

1. Poté, co je balicí sáček naplněn potravinami, položte jej na pracovní stůl vakuového balicího stroje. Při pokládání sáčku dbejte na polohu tepelně svařovacího nože, sáček rovnoměrně položte, do sáčku vložte sací hubici, přitlačte lepidlo, aby se sáček vyrovnal, a poté zapněte vývěvu, aby začala pumpovat vzduch. Když je dosaženo požadovaného vakua, sací hubice se vysune a tepelně utěsní.

2. Po naplnění balícího sáčku je přemístěn do vakuové komory. Ústí sáčku se automaticky vyrovná, tlakem na lepidlo se sáček zploští, spustí se vývěva a vzduch ve vakuové komoře se odčerpá. Když je dosaženo nastaveného indexu, čerpadlo se zastaví a horní nůž tepelného těsnění zatlačí dolů, aby provedl tepelné těsnění. Po dokončení tepelného svařování jej přepravte z vakuové komory.

Vacuum Pouch